Vaccinationer

Rejsevaccinationer
Ved rejser til eksotiske lande vil den rejsende blive udsat for infektionssygdomme som vi normalt ikke møder i Danmark. Vi tilbyder rådgivning vedrørende rejsevaccinationer, i konsultationen eller pr. e-mail, oplysninger kan også findes på Statens Serums Instituts hjemmeside www.ssi.dk.

Alle kan gives efter aftale, de fleste har vi hjemme, ellers kan vi skaffe dem hjem, leveringstid op til 8 dage.

Rejsevaccinationer er uden for sygesikringsregi, og således for egen regning.

Vaccinations for travel

Vaccinations for travel Upon travelling to exotic locations the visitor will be at risk for infection diseases that we usually do not come across in Denmark. We offer consultation regarding relevant vaccinations for travel eye to eye or by email. More information can be found at the webpage for Statens Serums Institut www.ssi.dk

Every vaccination can be done if agreed upon, we have most stockpiled and those we do not can be attained within 8 days.

Travel vaccinations are not covered by health care and you will therefore have to pay for the vaccinations yourself.

Influenzavaccination 2021

Pris: 500,00 kr.

Flu Shot 2021

Price: 500,00 DKK

Pneumokokvaccination

Personer med kronisk lungesygdom og hyppige lungebetændelser og/eller svækket immunforsvar tilrådes vaccination mod lungebetændelse forårsaget af Pneumokokker. Vaccinationen holder mindst 5 år. Vaccinationen er ikke gratis.

Pneumococcal vaccination

Individuals suffering from a chronic lung disease. sporadic lung infection and or an immune deficiency are adviced against vaccination against pneumia caused by Pneumococcals. The vaccination will last at least 5 years and is not free.

Flåtvaccine (hjernebetændelse)/ Encaphalitis

Stivkrampe og difteri/ Tetanus and Dipheria 

Havrix (leverbetændelse A)/ Hepatitis A

Twinrix (leverbetændelse A+B)/ Hepatitis A+B

Pneumokok (lungebetændelse)/ Pneumococ (pneumonia)

Tyfus/ Typhoid

Japansk hjernehindetændelse/ Japenese Encaphalitis

Engerix (leverbetændelse B)

Meningitis (hjernehindebetændelse A+C)/Encaphalitis

Gul feber/Yellow Feber

Havrix barn/Hepatitis A children

Influenzavaccine over 65 år/ Flu shot over 65

Influenzavaccine under 65 år/ Flu shot under 65

Gardasil HPV (livmoderhalskræft)/ cervical cancer

300,00 kr.

200,00 kr.

550,00 kr.

550,00 kr.

250,00 kr.

300,00 kr.

900,00 kr.

450,00 kr.

350,00 kr.

300,00 kr.

350,00 kr.

Gratis/Free

230,00 kr.

1200,00 kr.